Nursery School Ons Eie

MILESTONES FOR TODDLERS

Milestone for toddlers

– Use the bathroom on his/her own
– Recognize his/her name
– Recognize his/her belongings
– Can concentrate for five minutes
– Start cleaning up the toys
– Execute simple tasks
– Recognize a circle
– Count from 1-5
– Treat books with respect
– Eat on his / her own and drink from a cup

Mylpale vir peuters​

– Moet badkamer onafhanklik gebruik
– Moet naam ken en daarop kan reageer
– Moet besittings kan uitken
– Moet 5min aandagtig na stories/besprekings kan luister
– Moet help blokke en speelgoed opruim
– Moet eenvoudige opdragte kan uitvoer
– Moet sirkel kan herken
– Moet tot 5 kan tel
– Moet boeke met sorg kan behandel
– Moet alleen kan eet en drink uit ‘n koppie